Xi Noꞌyàle̱e

Xi chjo̱ta̱ én ꞌmìná to̱ ngìsꞌaà nga ná nga nókjoa̱ nga nìkꞌatoyale̱e xìngiaà tsà jme kjoa̱ꞌaìtsje̱nni, kuiì kjoa̱ nga tsakꞌèninilai̱ji̱n yao̱naji̱n nga tìtjoè jta̱ jméni nga koa̱an kuinòꞌyànilao̱o jè énle̱ Niná nga énná, kꞌoa̱ jeè koa̱n skoe̱ jme xi tìtsó Niná jè chjo̱ta̱ xi tsì male̱ bꞌèxkia̱.
 

Kꞌoa̱ti̱ koa̱ kuinòꞌyálai̱ jè kjoa̱jnda xi je tjìn nga énná, koa̱an kuinòꞌyàlai i̱ kꞌoa̱ kꞌoa̱ti̱ koa̱n chꞌajai̱n, koa̱an nikꞌatolai̱ ýa xi melì.

TISENNÈLAI JÑANILE̱ XI MELÌ:

Takónlai̱ miyoli̱

Su aliento es valioso para nosotros

Sus historias ayudan a que sitios web como este sean posibles.