Ti̱nókjoa̱kao̱naìji̱n

Koa̱an chjì i̱ ngini tsá jme xi melì sí. Likoi tjínèle̱ nga kꞌoai̱ jaꞌaìnli̱ tsá kailì, to̱kꞌia̱ tsà melì nga chjì ngajaonilaìji̱n, tꞌìnyanaíji̱n jña nikasaìnji̱n én

Target Image